Zalo

Hướng dẫn thay logo và màu sắc
website Nhà Cung Cấp

 

Hướng dẫn thay logo trên đầu trang và thay đổi một số màu sắc cơ bản trong website Nhà Cung Cấp.

 

Cập nhật ngày 30/09/2021:

Từ ngày 01/10/2021, thông tin liên hệ bên dưới Footer của website Nhà cung cấp sẽ không ghi thông tin địa chỉ Nhà cung cấp, mọi thông tin liên hệ sẽ được ALOTHAU tiếp nhận, xử lý và chuyển tiếp đến Nhà cung cấp.

Đăng kí đối tác cùng alothau.vn