Zalo

Hướng dẫn nhúng Link AiHouse vào thiết kế

 

Bài trước đã hướng dẫn tạo ảnh Panomara trong Công trình đẹp từ hình render của phần mềm AiHouse. Vì một lý do nào đó, ta chỉ có link thiết kế AiHouse mà không thể có được hình render, nên bài này sẽ hướng dẫn nhúng link thiết kế này trực tiếp vào trang web.

 

Đăng kí đối tác cùng alothau.vn